Fremskrivning

Nogle typer spørgsmål kan ikke umiddelbart besvares i en simpel analyse. Det gælder særligt omkring forudsigelser eller fremskrivninger. Herbruger jeg i stedet eksisterende data til at klassificere eller søge efter trends, der kan anvendes i en matematisk model.

Modellen bruges derefter til at give et kvalificeret bud på forudsigelser. Det kan eksempelvis være i forlængelse af spørgsmål omkring:

  • Hvordan ved man om et tiltag virker efter hensigten?
  • Hvis jeg ændrer A, hvilken konsekvens vil det så have på B næste år?

Når jeg skal løse ovenstående typer af spørgsmål, så er det typisk et af flere machine learning værktøjer, som der skeles efter. Jeg har praktisk erfaring med følgende metoder

  • K-nearest neighbors
  • Lineær regression
  • Logistisk regression

Efter analyse og eventuel fremskrivning, skal resultaterne præsenteres på en fornuftig måde til målgruppen. Det beskriver jeg i sidste afsnit om formidling.

I horisonten anes en bjergtop, men hvor høj mon den bliver efter et snevejr?