Analyse

Efter at data er blevet indsamlet, undersøgt og renset, er næste skridt selve analysen. I analysen arbejder jeg bagudrettet i data og søger mønstre der kan besvare indledende spørgsmål. Der kan være flere typer af spørgsmål, som analysen kan hjælpe med at besvare såsom

  • Hvordan maksimerer man produktiviteten?
  • Hvordan forstår jeg mine kunders behov bedre?
  • Hvordan ved man om et tiltag virker efter hensigten?

Der kan være flere måder at belyse spørgsmålene på. Ofte starter jeg med at lave en frekvenstabel, for at se hvor ofte et emne forekommer. Det kan også være meget givende at lave visuelle grafer såsom histogrammer, punktdiagramer eller relevante grafer.

Datavisualiseringer giver ofte vigtig viden om hvilke skridt der efterfølgende kan tages for at besvare spørgsmålene. Det er dog ikke alle typer spørgsmål, der kan besvares ved blot at se bagud i data. Data kan også bruges til at lave forudsigelser, eller fremskrivninger og det er emnet for næste mini-artikel.

Vi kan nu begynde at samle puslespillet og derved få et overblik.